Gia nhập đội ngũ của chúng tôi!

Nếu bạn là người hướng tới kết quả và luôn sẵn sàng đón nhận những thách thức mới trong môi trường năng động, ERATECH là công ty dành cho bạn. Bạn sẽ có thể làm việc và hòa nhập hết mình mình khi làm việc tại các dự án trong nước và quốc tế liên quan đến các chuyên ngành của ERATECH.

CHỨC VỤ PHÒNG BAN ĐỊA ĐIỂM TRẠNG THÁI
Kỹ sư kinh doanh Kinh doanh Tp. Hồ Chí Minh Đang tuyển
Kỹ sư dự án Dự án Tp. Hồ Chí Minh Đang tuyển
Nhân viên vận hành Vận hành Linh hoạt Đang tuyển
Nhân viên vận hành & bảo trì Bảo trì Linh hoạt Đang tuyển
Trưởng phòng kinh doanh Kinh doanh Linh hoạt Đã đóng
Nhân viên mua hàng Mua hàng Tp. Hồ Chí Minh Đã đóng
Nhân viên kỹ thuật M&E Thi công Linh hoạt Đã đóng
Nhân viên kỹ thuật điện Cơ điện Linh hoạt Đã đóng
Quản lý Phòng dự án Dự án Tp. Hồ Chí Minh Đã đóng
Nhân viên kế toán tổng hợp Kế toán Tp. Hồ Chí Minh Đã đóng
Kế toán viên Kế toán Tp. Hồ Chí Minh Đã đóng
Tài xế lái xe công ty Hành chính Tp. Hồ Chí Minh Đã đóng
Giám sát xây dựng Thi công Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương Đã đóng
Nhân viên vận hành xử lý nước Vận hành Tp. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng Đã đóng
Nhân viên kỹ thuật điện Thi công Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương Đã đóng
Kỹ sư dự án Dự án Tp. Hồ Chí Minh Đã đóng
Nhân viên KCS – quản lý hồ sơ chất lượng Thi công Linh hoạt Đã đóng
Nhân viên kế toán Kế toán Tp. Hồ Chí Minh Đã đóng
Kỹ sư M&E Thi công Linh hoạt Đã đóng
Kỹ sư xây dựng Thi công Linh hoạt Đã đóng
Tài xế lái xe công ty Hành chính Tp. Hồ Chí Minh Đã đóng
Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước cấp Vận hành Tp. Hồ Chí Minh Đã đóng
Nhân viên vận hành Vận hành Lâm đồng Đã đóng
Nhân viên kỹ thuật điện Phòng Thi công Bình Dương Đã đóng