Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH

Trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tái sử dụng nước thải, tái tạo và bảo tồn nguồn tài nguyên nước. Chúng tôi đưa tiêu chí sản xuất đi đôi với bảo vệ tài nguyên cho thế hệ tương lai đến với toàn xã hội.

Xây dựng một môi trường làm việc với sự minh bạch, thân thiện, ở đó các thành viên được tôn trọng, được phát huy hết năng lực và được chia sẻ các giá trị một cách công bằng.

TẦM NHÌN

CHÚNG TÔI

Là một công ty có được sự tin cậy và ưa chuộng của khách hàng

NHỮNG NHÂN VIÊN ERATECH

Tạo nên sức mạnh và sự khác biệt từ văn hóa.

LÀM VIỆC

Với chúng tôi làm việc đồng nghĩa với sự nỗ lực, nhiệt tình, chính xác, hiệu quả. Chúng tôi tất cả đều có một nhiệm vụ, cung cấp sản phẩm có giá trị nhất về chất lượng và giá cả cho khách hàng

CÙNG NHAU

Chúng tôi hỗ trợ, hợp tác, học hỏi nhau, chia sẻ kiến thức, đễ cùng tiến mạnh mẽ hơn đạt đến mục đích chung

TRỞ THÀNH CÔNG TY DẪN ĐẦU

Chúng tôi ban điều hành với chủ đích hướng dẫn, điều hành để Eratech trở thành Công ty hàng đầu tốt nhất trong lĩnh vực môi trường

TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CHO XÃ HỘI

Chúng tôi cam kết không chấp nhận gì khác hơn ngoài mục đích này

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

E Energetic – Đầy năng lượng
Tạo môi trường làm việc năng động với nguồn nhân lực mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng.
R Responsibility – Trách nhiệm
Trách nhiệm đối với cá nhân, công ty và khách hàng.
A Advanced – Tiên tiến
Đổi mới trong tư duy và linh hoạt trong hành động, liên tục cải tiến hệ thống quản lý và đi đầu về công nghệ giúp tiết kiệm chi phí và tạo ra các giá trị lớn cho công ty, khách hàng.
T Trust – Tin tưởng
Hoàn toàn trao quyền cho nhân viên. Đặt trọng tâm trong việc tuyển dụng và sự gắn bó.
E Equal – Công bằng
Chế độ thưởng phạt công minh, công bằng dựa trên sự đóng góp.
C Commitment – Sự cam kết
Cam kết học hỏi, phát triển khả năng và chia sẻ lẫn nhau.
H Honest – Trung thực
Đặt sự trung thực lên hàng đầu trong môi trường làm việc.