NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

Trung tâm nghiên cứu và phát triển của ERATECH được đặt tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN An Nghiệp – Sóc Trăng với phòng thí nghiệm và các trang thiết bị, máy móc hiện đại, đồng bộ cho phép phân tích định lượng các chỉ tiêu hóa lý môi trường nước.

Phòng thí nghiệm với trang thiết bị chuyên dụng
Giúp công việc xét nghiệm và đánh giá chủ động và nhanh chóng

Mô hình thử nghiệm dùng màng nano trong xử lý nước mặt và tái sử dụng nước thải

Cơ cấu đảo trong hệ thống giảm độ ẩm bùn

Để chắc chắn các công trình đạt chuẩn và đạt hiệu quả kinh tế theo mong muốn, Eratech đã chuẩn bị một khu thực nghiệm môi trường với đầy đủ với các mô hình công nghệ xử lý nước cấp và nước thải khác nhau. Các mô hình này cho phép thực hiện kiểm tra hiệu quả xử lý với từng loại nước thải riêng biệt và đánh giá chi phí vận hành hệ thống xử lý trước khi đưa ra công nghệ xử lý phù hợp. Với việc thử nghiệm mô hình, chúng tôi giảm thiểu rủi ro cho chính chúng tôi và khách hàng của mình.

Các hoạt động của Trung tâm nghiên cứu và phát triển:

  • Đánh giá và cải thiện chi phí vận hành hệ thống xử lý.
  • Thực hiện kiểm tra, đánh giá hiệu quả xử lý với từng loại nước thải riêng biệt.
  • Đề xuất công nghệ tối ưu tổng thể về chi phí đầu tư và chi phí vận hành đồng thời hạn chế thấp nhất các rủi ro.

Trung tâm nghiên cứu phát triển là cơ sở để Chúng tôi – ERATECH tạo sự khác biệt và đi đầu xu hướng thị trường.