Bằng khen từ chủ tịch tỉnh

Sự phát triển mạnh mẽ của KCN An Nghiệp đã thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư, vì vậy, việc nâng cấp công suất của HTXLNT là một điều vô cùng cần thiết.
Bằng công nghệ hiện đại và tối ưu, Eratech đã thành công trong việc đầu tư, xây dựng và vận hành HTXLNT tập trung tại KCN An Nghiệp và nhận được bằng khen từ chủ tịch tỉnh Sóc Trăng.