Nước tinh khiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP TINH KHIẾT CHO NHÀ MÁY UNILEVER

Công suất: 553 m3/ngày
Địa điểm: KCN VSIP Bắc Ninh, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Khách hàng: Unilever quốc tế

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT NHÀ MÁY YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Công suất: 360 m3/ngày
Địa điểm: tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC CHAI CHO NHÀ MÁY SALANGANANEST NEST SANNA KHÁNH HÒA

Công suất: 120 m3/ngày
Địa điểm: tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP VÀ NƯỚC RO NHÀ MÁY DỆT ĐÀ LẠT

Công suất: 300 m3/ngày
Địa điểm: KCN Phát Chi, xã Trạm Hành, tp Đà Lạt
Khách hàng: Công ty TNHH sợi Đà Lạt

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC CẤP TINH KHIẾT SẢN XUẤT BIA HEINEKEN

Công suất: 121 m3/ngày
Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia
Khách hàng: Waterleau – Bỉ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP TINH KHIẾT SẢN XUẤT NƯỚC MẮM NAM NGƯ

Công suất: 120 m3/ngày
Địa điểm: huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Khách hàng: Công ty Masan Phú Quốc

hình ảnh tiêu biểu