Nước thải vật liệu xây dựng & sơn

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SƠN JOTUN

Công suất: 152 m3/ngày
Địa điểm: KCN Hiệp Phước, Tp. Hồ Chí Minh
Khách hàng: Công ty TNHH Shinryo Việt Nam

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI AMERICAN STANDARD

Công suất: 320 m3/ngày
Địa điểm: huyện Thuân An, tỉnh Bình Dương
Khách hàng: Công ty TNHH American Standard – Hà Lan

hình ảnh tiêu biểu