Nước thải thực phẩm & đồ uống

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI HEINEKEN VŨNG TÀU

Công suất: 5.871 m3/ngày
Địa điểm: KCN Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Khách hàng: Global Water Engineering – Bỉ

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI PEPSICO VN

Công suất: 2.500 m3/ngày
Địa điểm: KCN Trà Nóc, Tp. Cần Thơ
Khách hàng: Suntory Pepsico Việt Nam

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI INDIAN OCEAN TUNA

Công suất: 2.100 m3/ngày
Địa điểm: Victoria, Seychelles
Khách hàng: Global Water Engineering – Bỉ

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI LEOW FOODS

Công suất: 1.000 m3/ngày
Địa điểm: KCN Long Giang, tỉnh Tiền Giang
Khách hàng: Leow Foods Ltd., Hongkong

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI VINA PRIDE

Công suất: 600 m3/ngày
Địa điểm: KCN Long Hậu II, tỉnh Long An
Khách hàng: Vina Pride Seafoods Ltd., Hàn Quốc

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI NAFOODS

Công suất: 450 m3/ngày
Địa điểm: Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Khách hàng: Công ty Cổ Phần Nafoods Group

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI HEINEKEN SAINT LUCIA

Công suất: 345 m3/ngày
Địa điểm: Vieux Fort, Saint Lucia
Khách hàng: Global Water Engineering – Bỉ

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TƯƠNG CHAO BÔNG MAI

Công suất: 250 m3/ngày
Địa điểm: huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Khách hàng: Công ty TNHH Thực phẩm Bông Mai