Nước thải sản xuất hóa – mỹ phẩm

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỘT GIẶT LIX

Công suất: 80 m3/ngày
Địa điểm: KCN Đại Đăng, tỉnh Bình Dương
Khách hàng: Công ty Cổ Phần Bột giặt LIX

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI UNILEVER

Công suất: 168 m3/ngày
Địa điểm: KCN VSIP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Khách hàng: Unilever quốc tế

hình ảnh tiêu biểu