Nước thải khu công nghiệp

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN PHÚ CHÁNH

Công suất: 3.000 m3/ngày
Địa điểm: CCN Phú Chánh, tỉnh Bình Dương
Khách hàng: Công ty TNHH Chengchia Wood

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN TÂM THẮNG

Công suất: 4.600 m3/ngày
Địa điểm: KCN Tâm Thắng, tỉnh Đăk Nông
Khách hàng: Công ty phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN CHÀ LÀ GIAI ĐOẠN 1

Công suất: 1.500 m3/ngày
Địa điểm: huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế

hình ảnh tiêu biểu