Nước thải in ấn & dệt nhuộm

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DỆT LÔNG CỪU ĐÀ LẠT

Công suất: 200 m3/ngày
Địa điểm: KCN Phát Chi, xã Trạm Hành, tp Đà Lạt
Khách hàng: Công ty TNHH sợi Đà Lạt

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DELTA GALIL

Công suất: 300 m3/ngày
Địa điểm: huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Khách hàng: Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam – Israel

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHẢI THỊNH

Công suất: 100 m3/ngày
Địa điểm: quận Bình Tân, tp Hồ Chí Minh
Khách hàng: Công ty TNHH Khải Thịnh

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỰC IN PHNOM PENH

Công suất: 50 m3/ngày
Địa điểm: PhnomPenh, Campuchia
Khách hàng: Tập đoàn Sokong – Campuchia