Nước thải hóa chất & dược phẩm

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SHARP MIND

Công suất: 400 m3/ngày
Địa điểm: KCN Đại Đăng, tỉnh Bình Dương
Khách hàng: Công ty TNHH Sharp Mind – Nhật Bản

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SANOFI

Công suất: 200 m3/ngày
Địa điểm: khu công nghệ cao, TP. HCM
Khách hàng: Công ty TNHH Sanofi – Pháp

hình ảnh tiêu biểu