Nước thải bệnh viện

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRUNG TÂM LAO ĐỘNG XÃ HỘI AN GIANG

Công suất: 300 m3/ngày
Địa điểm: Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Khách hàng: Sở LĐ – TBXH tỉnh An Giang

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN LÊ NGỌC TÙNG

Công suất: 100 m3/ngày
Địa điểm: phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Khách hàng: Công ty TNHH thương mại quốc tế Bảo Khánh

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY PHNOM PENH

Công suất: 160 m3/ngày
Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia
Khách hàng: Công ty cổ phần Sáng Tạo

hình ảnh tiêu biểu