NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI AN NGHIỆP - SÓC TRĂNG

HỆ THỐNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ONSEMI

Công suất: 1.635 m3/ngày
Địa điểm: KCN Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai
Khách hàng: Công Ty TNHH ON Semiconductor Việt Nam

HỆ THỐNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA HEINEKEN

Công suất: 1.560 m3/ngày
Địa điểm: KCN Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Khách hàng: Global Water Engineering – Bỉ

HỆ THỐNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DỆT NHUỘM DELTA GALIL

Công suất: 1.440 m3/ngày
Địa điểm: KCN Cát Trinh, tỉnh Bình Định
Khách hàng: Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam – Israel

HỆ THỐNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY NHỰA DUY TÂN

Công suất: 400 m3/ngày
Địa điểm: KCN Tân Đô, tỉnh Long An
Khách hàng: Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân