NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI AN NGHIỆP - SÓC TRĂNG

HỆ THỐNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ONSEMI

Công suất: 1.635 m3/ngày
Địa điểm: KCN Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai
Khách hàng: Công Ty TNHH ON Semiconductor Việt Nam

HỆ THỐNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA HEINEKEN

Công suất: 1.560 m3/ngày
Địa điểm: KCN Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Khách hàng: Global Water Engineering – Bỉ