Nước thải xăng dầu & gas

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI PETROLIMEX

Công suất: 600 m3/ngày
Địa điểm: huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh
Khách hàng: Petrolimex Sài Gòn

hình ảnh tiêu biểu

Biogas Nước Trong – Tây Ninh