Dự án nước ngoài

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI INDIAN OCEAN TUNA

Công suất: 2.100 m3/ngày
Địa điểm: Victoria, Seychelles
Khách hàng: Global Water Engineering – Bỉ

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI HEINEKEN SAINT LUCIA

Công suất: 345 m3/ngày
Địa điểm: Vieux Fort, Saint Lucia
Khách hàng: Global Water Engineering – Bỉ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY PHNOM PENH

Công suất: 160 m3/ngày
Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia
Khách hàng: Công ty cổ phần Sáng Tạo

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC CẤP TINH KHIẾT SẢN XUẤT BIA HEINEKEN CAMBODIA

Công suất: 121 m3/ngày
Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia
Khách hàng: Waterleau – Bỉ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỰC IN PHNOM PENH

Công suất: 50 m3/ngày
Địa điểm: PhnomPenh, Campuchia
Khách hàng: Tập đoàn Sokong – Campuchia

hình ảnh tiêu biểu