Trạm bơm

TRẠM BƠM HÒA PHÚ HÒA THẮNG

Công suất: 62.000 m3/ngày
Địa điểm: huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Khách hàng: Công ty Cổ Phần Rạng Đông

TRẠM BƠM CẤP NƯỚC NHÀ MÁY NƯỚC CẤP BOO VSG BÌNH THUẬN

Công suất: 24.000 m3/ngày
Địa điểm: thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
Khách hàng: Công ty Đầu tư xây dựng địa ốc VSG

TRẠM BƠM TĂNG ÁP CẦU HÀM LUÔNG

Công suất: 7.000 m3/ngày
Địa điểm: huyện Mỏ Cày Nam và Bắc, tỉnh Bến Tre
Khách hàng: Công ty TNHH DHV Việt Nam – Hà Lan

hình ảnh tiêu biểu