Xử lý nước cấp

Eratech thực hiện trọn gói các dự án xử lý nước cấp, bao gồm:

  • Lập dự án
  • Thiết kế
  • Thi công xây dựng
  • Cung cấp lắp đặt thiết bị
  • Vận hành thử
  • Đào tạo vận hành
  • Chuyển giao công nghệ
  • Bảo trì bảo dưỡng