Tư vấn thiết kế

Eratech cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, bao gồm:

  • Tư vấn môi trường
  • Tư vấn xây dựng
  • Thiết kế, xây dựng công trình
  • Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình
  • Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
  • Thiết kế hệ thống cấp – thoát nước
  • Thiết kế hệ thống điện
  • Tư vấn đấu thầu