Đầu tư

  • Lập dự án đầu tư
  • Thẩm tra thiết kế
  • Lập dự toán, tổng dự toán công trình
  • Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Tổng thầu EPC xử lý nước thải