NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC AN NGHIỆP

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THÔ VÀ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH AN NGHIỆP

Công suất: 10.000 m3/ngày
Địa điểm: khu công nghiệp An Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Tình trạng: đang xây dựng