Nước thải mỹ phẩm

Ngành hóa mỹ phẩm là một ngành phát triển tương đối mạnh do nhu cầu của người dân tăng cao. Các công ty mỹ phẩm nổi tiếng xuất hiện ngày càng nhiều. Các thương hiệu được người dân tin cậy như P&G, Unilever, Hazeline, colgate,…

Do nhu cầu sử dụng của người dân cao, nên các công ty sản xuất mỹ phẩm hình thành ngày càng nhiều hơn, số lượng sản xuất cũng ngày càng tăng. Làm phát sinh những vấn đề ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước. Nước thải từ các nhà máy sản xuất thải ra ngoài môi trường mà chưa xử lý triệt để. Vì vậy các nhà máy sản xuất cần có biện pháp xử lý nước thải hiệu quả, tuân thủ theo các quy định của nhà nước và quốc tế để bảo vệ nguồn nước và môi trường xung quanh nhà máy.

Nước thải mỹ phẩm chứa hàm lượng COD cao rất khó xử lý. Ngoài ra còn chứa rất nhiều thành phần gây nổi bọt trong các bể xử lý. Công ty Eratech đã thực hiện thành công dự án xử lý nước thải mỹ phẩm cho Nhà máy Unilever Bắc Ninh, Việt Nam. Nước thải mỹ phẩm tại nhà máy Unilever Bắc Ninh chứa hàm lượng COD rất cao > 40,000 mg/l và có nhiều chất tạo bọt.

Hệ thống xử lý nước thải mỹ phẩm cho nhà máy Unilever Bắc Ninh.
Chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN VSIP Bắc Ninh.

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY UNILEVER

Công suất: 168 m3/ngày
Đặc điểm: Nhiều thời điểm hàm lượng COD lên đến 40.000-60.000 mg/l
Địa điểm: KCN VSIP Bắc Ninh, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh