Hệ thống lọc UF

Tái sử dụng nước thải là một phương thức lâu đời được sử dụng cho tưới tiêu, đặc biệt là ở các nước khô cằn. Tái sử dụng nước thải như một phần của quản lý nước bền vững, cho phép nước vẫn là nguồn nước thay thế cho các hoạt động của con người. Điều này có thể làm giảm sự khan hiếm, giảm bớt áp lực đối với nước ngầm và các vùng nước tự nhiên khác.

Vấn đề tài nguyên nước sạch luôn được quan tâm trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống. Ngày nay, cùng với sự phát triển đô thị hóa, biến đổi khí hậu, nguồn nước sạch đang dần cạn kiệt. Vì vậy, việc tiết kiệm tài nguyên nước là rất cần thiết.
Giải pháp tốt nhất hiện nay là tái chế nước và tái sử dụng.
Tái chế nước thải đã qua xử lý cho các mục đích mang lại lợi ích như: tưới tiêu nông nghiệp và cảnh quan, quy trình sản xuất công nghiệp, nước xả cho nhà vệ sinh….
Tái chế nước/ tái sử dụng là tái tạo tài nguyên nước và tiết kiệm tài chính.
Việc áp dụng công nghệ tái sử dụng nước thải có thể được xem xét điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng nước cần tái sử dụng.

Hệ thống lọc UF tái sử dụng nước thải

Trong đó sử dụng công nghệ Ultrafilter, Hệ thống lọc UF, RO-EDI là giải pháp phổ biến được áp dụng để xử lý nước thải.

Eratech đang triển khai hệ thống tái sử dụng nước thải sản xuất cho nhà máy ON Semiconductor Vietnam.
Nước thải sau xử lý đạt QVCN 01-2009/BYT.

Ngoài ra, Eratech đang vận hành hệ thống tái sử dụng nước thải tại KCN An Nghiệp Sóc Trăng, nhằm mục đích tái sử dụng một phần nước để cung cấp cho nhà máy sử dụng.