TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH

Trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tái sử dụng nước thải, tái tạo và bảo tồn nguồn tài nguyên nước. Chúng tôi đưa tiêu chí sản xuất đi đôi với bảo vệ tài nguyên cho thế hệ tương lai đến với toàn xã hội.

Xây dựng một môi trường làm việc với sự minh bạch, thân thiện, ở đó các thành viên được tôn trọng, được phát huy hết năng lực và được chia sẻ các giá trị một cách công bằng.

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Energetic

Đầy năng lượng

Tạo môi trường làm việc năng động với nguồn nhân lực mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng.

Responsibility

Trách nhiệm

Trách nhiệm đối với cá nhân, công ty và khách hàng.

Advanced

Tiên tiến

Đổi mới trong tư duy và linh hoạt trong hành động, liên tục cải tiến hệ thống quản lý và đi đầu về công nghệ giúp tiết kiệm chi phí và tạo ra các giá trị lớn cho công ty, khách hàng.

Trust

Tin tưởng

Hoàn toàn trao quyền cho nhân viên. Đặt trọng tâm trong việc tuyển dụng và sự gắn bó.

Equal

Công bằng

Chế độ thưởng phạt công minh, công bằng dựa trên sự đóng góp.

Commitment

Sự cam kết

Cam kết học hỏi, phát triển khả năng và chia sẻ lẫn nhau.

Honest

Trung thực

Đặt sự trung thực lên hàng đầu trong môi trường làm việc.