NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

Trung tâm nghiên cứu và phát triển của ERATECH được đặt tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN An Nghiệp – Sóc Trăng với phòng thí nghiệm và các trang thiết bị, máy móc hiện đại, đồng bộ cho phép phân tích định lượng các chỉ tiêu hóa lý môi trường nước.


Để chắc chắn các công trình đạt chuẩn và đạt hiệu quả kinh tế theo mong muốn, Eratech đã chuẩn bị một khu thực nghiệm môi trường với đầy đủ với các mô hình công nghệ xử lý nước cấp và nước thải khác nhau. Các mô hình này cho phép thực hiện kiểm tra hiệu quả xử lý với từng loại nước thải riêng biệt và đánh giá chi phí vận hành hệ thống xử lý trước khi đưa ra công nghệ xử lý phù hợp. Với việc thử nghiệm mô hình, chúng tôi giảm thiểu rủi ro cho chính chúng tôi và khách hàng của mình.