TÁI SỬ DỤNG NƯỚC

DỰ ÁN TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI TRONG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÁN DẪN
ON SEMICONDUCTOR – CÔNG SUẤT 1,635 M3/NGÀY

ON Semiconductor là một tập đoàn quốc tế có mục tiêu kinh doanh luôn đi kèm với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Việc tái sử dụng nước thải để bảo tồn tài nguyên nước, mang lại lợi ích kinh tế được ON Semiconductor quan tâm và áp dụng.

Vào đầu năm 2018, Eratech với kinh Với kinh nghiệm trong việc thiết kế, vận hành hệ thống xử lý nước thải tái sử dụng và mong muốn giúp khách hàng tái sử dụng nguồn tài nguyên nước, chúng tôi đã tìm ra giải pháp tốt nhất để tái sử dụng nước thải sản xuất cho nhà máy ON Semiconductor.

Hệ thống vận hành ổn định, tự động hóa, mang lại lợi ích kinh tế và hiệu quả đầu tư tốt cho ON Semiconductor.