NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỰC PHẨM LEOW FOODS–1000 m3/NGÀY

Đặc điểm: nước thải chế biến xúc xích

Địa điểm: KCN Long Giang, Tiền Giang

Khách hàng: Leow Foods Ltd., Hongkong

 

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN VINA PRIDE – 600 m3/NGÀY

Đặc điểm: nước thải chế biến thủy sản

Địa điểm: KCN Long Hậu II, Long An

Khách hàng: Vina Pride Seafoods Ltd., Hàn Quốc