NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY UNILEVER – 168 m3/NGÀY

Đặc điểm: Nhiều thời điểm hàm lượng COD lên đến 40.000-60.000 mg/l

Địa điểm: KCN VSIP Bắc Ninh, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Khách hàng: Unilever quốc tế