NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO BÃI XỈ 2 NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG – 12.624m3/NGÀY

Đặc điểm: Hàm lượng chất rắn lơ lửng cao: 2.000mg/l

Địa điểm: huyện Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh

Khách hàng: AES – USA