NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO DỆT NHUỘM DELTA GALIL – 300 m3/NGÀY

Đặc điểm: độ màu cao (1000mg/l)

Địa điểm: huyện Phù Cát – Bình Định

Khách hàng: Cty TNHH Delta Galil Việt Nam – Israel

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO DỆT NHUỘM KHẢI THỊNH –100 m3/NGÀY

Đặc điểm: Độ màu cao

Địa điểm: P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.HCM

Khách hàng: Cty TNHH Khải Thịnh