NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CCN PHÚ CHÁNH – 3.000 m3/NGÀY

Đặc điểm: Nước thải từ cụm công nghiệp

Địa điểm: CCN Phú Chánh, tỉnh Bình Dương

Khách hàng: Cty TNHH Chengchia Wood

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN TÂM THẮNG – 4.600 m3/NGÀY

Đặc điểm: phần lớn nước thải từ các nhà máy sản xuất mía đường

Địa điểm: KCN Tâm Thắng, tỉnh Đăk Nông

Khách hàng: Công ty phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN CHÀ LÀ GIAI ĐOẠN 1 – 1.500 m3/NGÀY

Đặc điểm: phần lớn là nước thải từ các nhà máy dệt nhuộm

Địa điểm: xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế