NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN LÊ NGỌC TÙNG – 100 m3/NGÀY

Đặc điểm: Nước thải bệnh viện

Địa điểm: Phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Khách hàng: Công ty TNHH thương mại quốc tế Bảo Khánh

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO BỆNH VIỆN CHỢ RẪY PHNOM PENH – 160 m3/NGÀY

Đặc điểm: Nước thải bệnh viện

Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia

Khách hàng: Cty CP Sáng Tạo