Dự án Nước tinh khiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP TINH KHIẾT CHO NHÀ MÁY UNILEVER  – 553 m3/NGÀY

Địa điểm: KCN VSIP Bắc Ninh, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Khách hàng: Unilever quốc tế

HỆ THỐNG XỬ LÝ NUOCS TINH KHIẾT NHÀ MÁY YẾN SÀO KHÁNH HÒA– 360 m3/NGÀY

Địa điểm: TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Khách hàng: Cty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHO NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC CẤPTINH KHIẾT SẢN XUẤT BIA HEINEKEN

Đặc điểm: nước cấp sản xuất bia

Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia

Khách hàng: Waterleau – Bỉ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP VÀ TRẠM BƠM CHO NHÀ MÁY XI MĂNG HÀ TIÊN– 120 m3/NGÀY

Địa điểm: huyện Bình Phước, VN

Khách hàng: Cty CP xi măng Hà Tiên 1

BOTTLE WATER TREATMENT PLANT FOR SANNA KHANH HOA SALANGANEST NEST FACTORY– 120 m3/DAY

Location: Cam Ranh city, Khanh Hoa province, VN

Client:      Khanh Hoa Salanganes Nest Company – VN

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP NHIỄM MẶN CHO NHÀ MÁY XI MĂNG LAFARGE– 72 m3/NGÀY

Đặc điểm: Nước ngầm nhiễm mặn

Địa điểm: KCN Ông Kèo – Đồng Nai

Khách hàng: Cty TNHH xi măng Lafarge – Pháp

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP TINH KHIẾT SẢN XUẤT NƯỚC MẮM NAM NGƯ– 120 m3/NGÀY

Đặc điểm: nước thô chứa hàm lượng TDS cao (1000mg/l)

Địa điểm: huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Khách hàng: Công ty Masan Phú Quốc