Dự án Khác

TRẠM BƠM CẤP NƯỚC NHÀ MÁY NƯỚC CẤP BOO VSG BÌNH THUẬN – 24.000 m3/NGÀY

Địa điểm: thị xã Lagi, Bình Thuận

Khách hàng: Cty Đầu tư XD địa ốc VSG

TRẠM BƠM TĂNG ÁP CẦU HÀM LUÔNG, BẾN TRE – 7.000 m3/NGÀY

Địa điểm: huyện Mỏ Cày Nam và Bắc, tỉnh Bến Tre

Khách hàng: Cty TNHH DHV Việt Nam – Hà Lan