Dự án ERATECH

ERATECH đã và đang thực hiện nhiều dự án cung cấp nước sạch, nước cấp và nước tinh khiết cũng như xây dựng nhiều hệ thống xử lý nước thải cho các khu công nghiệp, nhà máy xử lý nước thải, các dự án xử lý nước thải khác, v.v..