NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THÔ VÀ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH KCN AN NGHIỆP, SÓC TRĂNG – 10.000 m3/NGÀY

Địa điểm: KCN An Nghiệp – Sóc Trăng

Tình trạng: Đang xây dựng