TƯ VẤN THIẾT KẾ

Eratech cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, bao gồm:

>> Tư vấn môi trường

>> Tư vấn xây dựng

>> Thiết kế, xây dựng công trình

>> Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình

>> Thiết kế hệ thống cấp – thoát nước và xử lý nước thải

>> Thiết kế hệ thống điện

>> Tư vấn đấu thầu