TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI

Zero Wastewater Chúng tôi giúp khách hàng tái sử dụng nguồn tài nguyên nước

HIỆN TRẠNG NGUỒN NƯỚC SẠCH
– Biến đổi khí hậu đang làm cho nguồn tài nguyên nước ngày càng cạn kiệt.
– Dân số ngày càng tăng.
– Nguồn nước mặt bị xâm nhập mặn vào mùa khô.
– Nguồn nước ngầm được bảo vệ và hạn chế khai thác.

Việc thiếu hụt nguồn nước và chi phí nước sạch sử dụng cho quá trình sản xuất cao đã dẫn đến việc tái sử dụng nguồn nước trở thành một vấn đề rất đáng được quan tâm.

MỤC ĐÍCH TÁI SỬ DỤNG

– Tưới tiêu
– Làm mát
– Vệ sinh, rửa đường
– Nước cấp sản xuất công nghiệp

LỢI ÍCH TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI

Về môi trường

Bảo tồn nguồn nước sạch
Bảo vệ hệ sinh thái
Giảm thiểu, ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm

Về kinh tế

Tăng giá trị thương hiệu
Hướng đến việc phát triển bền vững
Sử dụng nguồn nước đáng tin cậy

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

Công nghệ xử lý có thể được điều chỉnh để đáp ứng chất lượng nước tái sử dụng theo yêu cầu, trong đó sử dụng công nghệ Ultrafilter (hệ UF), ROEDI là giải pháp phổ biến nhất.

Công ty Eratech đang triển khai hệ thống tái sử dụng nước thải sản xuất cho nhà máy ON Semiconductor Vietnam. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QVCN 01-2009/BYT.
Ngoài ra, Eratech đang vận hành hệ thống tái sử dụng nước thải tại KCN An Nghiệp Sóc Trăng, nhằm mục đích tái sử dụng một phần nước để cung cấp cho nhà máy sử dụng.